p 049

Mieczysław Piotrowski
„Służba nie drużba” p049a p049b
powrót