bibliografia – eseje i szkice

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Wędrówka Trzech Króli T.S. Eliota – podróż bez końca – 17 (3/2016)
Natalia Ambroziak, O oczach, które dostają ciało i dają nogę. Cztery sekundy rzeczywistego widzenia w półświatku alfonsów, pokojówek, handlarzy i kalek – 13 (3/2015)

Karolina Bajor, Piękno, które wyzwala żądzę krwi – 14 (4/2015)
Malwina Bakalarska, Kto ma zegarki a kto ma czas? O koncepcji czasu i rozwoju w ujęciu filozofów afrykańskich – 18 (4/2016)
Agata Balsamo, Jego cyrk i jego małpy, czyli o nieobecności bękarta dziwki z Neapolu – 10 (4/2014)
Agata Balsamo, Haniebny tekst – 18 (4/2016)
Agata Balsamo, Najmniejsza subiektywna cisza. O Pani Lenin Wielimira Chlebnikowa – 19 (1/2017)
Agata Balsamo, Oszukać przeznaczenie. O czasie, Biblii i perspektywie w Mordzie w katedrze T.S. Eliota – 17 (3/2016)
Agata Balsamo, Patrz jak ci każę, czyli o ramie dzieła literackiego w Wyzwoleniu Stanisława Wyspiańskiego – 9 (3/2014)
Agata Balsamo, Z perspektywy Virginii Woolf, czyli przemierzając przestrzenie Poniedziałku lub wtorku – 8 (2/2014)
Marcin Bałczewski, Komiks i woda. Szkic niespełniony – 21 (3/2017)
Paweł Batory, W poszukiwaniu własnego głosu. O debiutanckiej powieści Virginii Woolf – 8 (2/2014)
Waldemar Bawołek, Wszyscy Święci Męczennicy, chrońcie mnie przed złem – 5 (3/2013)
Katarzyna Bazarnik, Niebieska księga z Eccles w krzywym zwierciadle Finnegans Wake – 1 (1/2012)
Marian Lech Bednarek, Fill in this form, please – 15 (1/2016)
Urszula Benka, Oburzenie – 3 (1/2013)
Henryk Bereza, Na szczęście – 5 (3/2013)
Henryk Bereza, O kulturze czytania – 12 (2/2015)
Henryk Bereza, Pochwała czytelników – 12 (2/2015)
Henryk Bereza, Stanisław Piętak – 16 (2/2016)
Henryk Bereza, Szkoła – 5 (3/2013)
Dariusz Bitner, Borges umiera – 4 (2/2013)
Dariusz Bitner, Czerwone skarpetki Berezy – 5 (3/2013)
Amira Bochenska, Cienie Złotego Świtu – 6 (4/2013)
Amira Bochenska, Hiszpański sen(s) Oburzonych – 3 (1/2013)
Tomasz Bohajedyn, Sen o kolonii, czyli polsko-niemiecka rywalizacja w Kamerunie 1884-1885 – 18 (4/2016)
Kazimierz Brakoniecki, Chlebnikow światolog – 19 (1/2017)
Kazimierz Brakoniecki, Stanisław Piętak. Poeta ziemi i zaklinań – 16 (2/2016)
Marek Brzeziński, Najprościej byłoby wyjść na szosę… jeszcze raz – 8 (2/2014)
Marek Brzeziński, Zawsze było: Virginia i Leonard, Leonard i Virginia, i nikt zbyt wiele o nim nie wiedział… – 8 (2/2014)

Patrycja Chajęcka, Syndrom granicy. Notatki o Krótkim podręczniku przekraczania granic Gazmenda Kapllaniego – 9 (3/2014)
Ewelina Chodakowska, Dwa lwy i dwie wieczności – 11 (1/2015)
Ewa Cichoń, Milczenie po Skowycie (i Howl) – 11 (1/2015)
Wojciech Czaplewski, Czy go jeszcze pamiętam, czyli gra w Cortázara – 7 (1/2014)
Przemysław Czapliński, Transgresje i mediacje – 9 (3/2014)
Katarzyna Czeczot, Prochy. Szkic w obrocie – 11 (1/2015)

Mieczysław Dąbrowski, Plama: między tekstem a życiem – 16 (2/2016)
Jan Drzeżdżon, Ulotna kruchość literatury (moje credo pisarskie) – 2 (2/2012)
Roman Jan Drzeżdżon, Janów dwóch – 2 (2/2012)

Adam Elbanowski, Drogi dojścia do „innej rzeczywistości”. Opowiadania fantastyczne Julio Cortázara – 7 (1/2014)

Mateusz Falkowski, Pięć formuł filozoficznych, za których pomocą można scharakteryzować pisarstwo Joyce’a – 1 (1/2012)

Krzysztof Gajdemski, Snerg na peryferiach popkultury – 20 (2/2017)
Rafał Gawin, Nerwica natręctw literackich, czyli dlaczego nie nurkuję w masce. Wersja rozszerzona – 12 (2/2015)
Paweł Głowacki, Bajka o kimś z tobą w ciemności – 4 (2/2013)
Karolina Golinowska, Sztuka oburzania – 3 (1/2013)

Takashi Inoue, Yukio Mishima w roku 2015 – 14 (4/2015)

Roman Jakobson, Ze wspomnień: Wielimir Chlebnikow – 19 (1/2017)
Lech M. Jakób, Czuły prześmiewca – 4 (2/2013)
Lech M. Jakób, Dlaczego Drzeżdżon? – 2 (2/2012)
Lech M. Jakób, Słowo o Anatolu Ulmanie – 10 (4/2014)
Agata Jankowska, Empatyczna wyobraźnia – 6 (4/2013)
Agata Jankowska, Potwór, który jest w nas. O dehumanizacji we współczesnych narracjach – 9 (3/2014)
Patrycja Jarosz, Dziennik, który jest czymś zupełnie innym. Oniriada Henryka Berezy – 5 (3/2013)
Maria Jentys-Borelowska, Duch światła. O polskojęzycznej prozie Jana Drzeżdżona – 2 (2/2012)
Wiesław Juszczak, Zaufany sekretarz. Komentarz – 17 (3/2016)

Daniel Kasprowicz, Rubiny, duchy przodków i czerwony lateryt Madagaskaru – 18 (4/2016)
Tadeusz Koczanowicz, Czerwona piłka i estetyka egzystencji. Horyzont moralny w dramatach Mieczysława Piotrowskiego – 13 (3/2015)
Tadeusz Koczanowicz, Parę słów o „byciu naprawdę” Allena Ginsberga – 11 (1/2015)
Maciej Komorowski, Jedność przeciwieństw – samobójstwo jako potwierdzenie istnienia – 14 (4/2015)
Blanka Kotlińska, „Te fragmenty wsparłem o moje ruiny” – 17 (3/2016)
Łukasz Krajewski, Hojne źrenice nędzarza. Kilka uwag o twórczości Mieczysława Piotrowskiego – 13 (3/2015)
Marta Krawczuk, Magia Afryki w szczecińskim muzeum – 18 (4/2016)
Judyta Krawczyk, Afropolacy – 18 (4/2016)
Wojciech Kudyba, Krytyk jako gospodarz – 12 (2/2015)

Gábor Lagzi, Redaktor i emigrant o pisarzu. Postać Tibora Déryego w korespondencji Jerzego Giedroycia i Györgya Gömöriego – 22 (4/2017)
Michał Larek, Przeciw krytyce! – 12 (2/2015)
Krystyna Lewna, Jan Drzeżdżon – knop z Domatowa – 2 (2/2012)
Maciej Libich, Morze dwóch podróżników. O Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu Juliusza Słowackiego oraz Szkicach piórkiem Andrzeja Bobkowskiego – 21 (3/2017)
Krzysztof Lichtblau, Ghostwriter, czyli o granicach autorstwa – 9 (3/2014)
Krzysztof Lichtblau, Są obok? Teoria Nadistot Wiśniewskiego-Snerga – 20 (2/2017)
Krzysztof Lichtblau, Śmierć peregrino. Narodziny e-pielgrzyma? – 4 (2/2013)
Artur Daniel Liskowacki, Nasze morze martwe – 21 (3/2017)
Artur Daniel Liskowacki, Niki, uniki. Pies po węgiersku – 22 (4/2017)

Michał Łukaszuk, Santo Libido – 11 (1/2015)

Krzysztof Maciejewski, Nie ma już linii podziału. O krytyce internetowej – 12 (2/2015)
Zbigniew Machej, Czytanie Czterech sekund – 13 (3/2015)
Zbigniew Machej, Poeta w piekle totalitaryzmów – 18 (4/2016)
Włodzimierz Majakowski, Wspomnienie o W.W. Chlebnikowie – 19 (1/2017)
Paweł Majcherczyk, Pisząc o wodzie – 21 (3/2017)
Karol Maliszewski, Sublimując rzeczywistość w apokryf czyli piętno Drzeżdżona – 2 (2/2012)
Miłka O. Malzahn, Andrzej Bursa nie żyje. Zamknięty rozdział – 10 (4/2014)
Miłka O. Malzahn, Aparat Cortázara – 7 (1/2014)
Miłka O. Malzahn, Spotkałam panią Dalloway i… – 8 (2/2014)
Adam Mańkowski, Na rozdrożu intuicyjności i zdrowego rozsądku. Spojrzenie na polską krytykę muzyczną – 12 (2/2015)
Piotr Matywiecki, O końskim i ludzkim cierpieniu i ofierze – 19 (1/2017)
Piotr Matywiecki, Sen i prawda – 16 (2/2016)
Piotr Michałowski, Bursa niewyklęty po latach – 10 (4/2014)
Piotr Michałowski, Depozyt historii literatury – 12 (2/2015)
Piotr Michałowski, Epoka „Pograniczy” i jej pogranicza – 9 (3/2014)
Piotr Michałowski, Helena Raszka – portret wielobarwny – 17 (3/2016)
Piotr Michałowski, Lustra fabuł lirycznych – 20 (2/2017)
Agnieszka Milewska, Sztajer na śmietniku – 15 (1/2016)
Konrad Morawski, Atak z użyciem echa – 3 (1/2013)
Anna Możdżeń, O znaczeniu wody w kulturze Japonii – 21 (3/2017)
Joanna Mueller, Mój Chlebnikow powszedni. Abecediariusz będziański w języku gwiezdnym spisany – 19 (1/2017)
Dariusz Muszer, Podróż do mrocznego miasta – 22 (4/2017)
Dariusz Muszer, Urywki czasoprzestrzeni. Przełomy w życiu Adama Wiśniewskiego-Snerga – 20 (2/2017)

Patryk Nadolny, Motywy akwatyczne w poezji polskiej po roku 2000 – 21 (3/2017)
Anna Nasiłowska, 4-2-3-1 czyli kim być? – 12 (2/2015)
Rafał Nawrocki, Snergologia, czyli obowiązek poznania – 20 (2/2017)
Ewa Elżbieta Nowakowska, Chlupot, wodolejstwo, woda żywa – 21 (3/2017)
Ewa Elżbieta Nowakowska, Czy należy jeść zegary? Czasomierze Cortázara i Herberta – 7 (1/2014)
Ewa Elżbieta Nowakowska, „Mamy wokół siebie Przyjaciół”. Bogdan Rogatko (1940-2017) – 20 (2/2017)
Ewa Elżbieta Nowakowska, Podgórze wielokrotnych granic – 9 (3/2014)
Ewa Elżbieta Nowakowska, Polska jako Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, czyli kartografia światów / zaświatów Borgesa i Melanchtona – 4 (2/2013)
Ewa Elżbieta Nowakowska, Tłumacząc kres dawnego świata na inne języki. Moje powroty do Pieśni Symeona i Wędrówki Trzech Króli T.S. Eliota – 17 (3/2016)

Marcin Orliński, Informacja chce być wolna – 3 (1/2013)
Marek Osajda, Nóż baranek – 6 (4/2013)

Izabela Pajdała, Ablucja – pierwsza i ostatnia – 21 (3/2017)
Izabela Pajdała-Kusińska, Cztery ściany poety – 10 (4/2014)
Izabela Pajdała-Kusińska, „Idziesz ze mną? – Gdzie? – W dupę ciemną” – 12 (2/2015)
Maciej Parowski, adamWISnerg. Wizjoner, prekursor, męczennik – 20 (2/2017)
Piotr Paziński, Biblioteka, Księga, Ogród – 4 (2/2013)
Piotr Paziński, Krosna Penelopy – 1 (1/2012)
Andrzej Pietrasz, Polska w wierszach i zapiskach Allena Ginsberga – 11 (1/2015)
Michał Płaczek, Dwa spojrzenia na Yukio Mishimę – 14 (4/2015)
Jakub Pyda, Epifanie Chlebnikowowskie­­­­­­­­­­­­­­. Człowiek, słowo, słowik – słowiek? – 19 (1/2017)
Jakub Pyda, (Post)ewangelia według Snerga – 20 (2/2017)
Jakub Pyda, Thomas Stearns Eliot i Jarosław Marek Rymkiewicz. Poetyckie widzenie ogrodu – 17 (3/2016)
Jakub Pyda, Woda życia, śmierci, zmartwychwstania – 21 (3/2017)

Magda Rabizo-Birek, Henryk – 5 (3/2013)
Bogdan Rogatko, Niech diabli wezmą – 20 (2/2017)
Bogdan Rogatko, Wielimir Chlebnikow – poeta nowoczesny – 19 (1/2017)
Damian Romaniak, Czy Matrix to plagiat Anioła śmierci? Spojrzenie komparatysty – 20 (2/2017)
Damian Romaniak, Wodne światy w kinie – 21 (3/2017)
Wiktor Rusin, Poematy Agorafobii. Rzecz o eksperymentach Beat Generation z pejzażem po drugiej stronie Muru Berlińskiego w tle – 11 (1/2015)

Krystyna Sakowicz, Pianola do snów – 5 (3/2013)
Krystyna Sakowicz, Z księgi wielkich zniknięć – 8 (2/2014)
Karol Samsel, Dry Salvages i wojna – 17 (3/2016)
Karol Samsel, Dziady Stanisława Piętaka – 16 (2/2016)
Karol Samsel, Mishima i Conrad – 14 (4/2015)
Karol Samsel, Miss Eyre, Miss Dalloway. Virginia Woolf i zniszczenie wyobraźni metonimicznej – 8 (2/2014)
Karol Samsel, Śmierć nad śmierciami, czyli raz jeszcze „dla Luizy” – 10 (4/2014)
Karol Samsel, Światośmierć Jamesa Joyce’a – 1 (1/2012)
Dorota Sech, Życiorysy wyobrażone. Zwielokrotnienie istnienia ludzi i przedmiotów w opowiadaniach Virginii Woolf – 8 (2/2014)
Kamil Sipowicz, Henio – 5 (3/2013)
Andrzej Skrendo, Co zrobił mi Bereza? – 5 (3/2013)
Andrzej Skrendo, Wojna, Holocaust i takie tam rzeczy. Józef Maria Ruszar o Tadeuszu Różewiczu – 6 (4/2013)
Ewa Maria Slaska, Pies szczeka, Niemcy rządzą Europą – 3 (1/2013)
Piotr Smoliński, „I – nie powstał z klęczek”. Mieczysław Czychowski jako kontrowersja życia artystycznego na Wybrzeżu – 15 (1/2016)
Maja Staśko, Człowiek człowiekowi walką – 6 (4/2013)
Maja Staśko, Zapomniałem mego parasola – 7 (1/2014)
Michał Stonawski, Sen uwagi Wiśniewskiego-Snerga – 20 (2/2017)
Grzegorz Strumyk, Bo Ziemia jest płaska – 5 (3/2013)
Grzegorz Strumyk, Ciekawość siebie (idzie krytyk z niewoli) – 12 (2/2015)
Leszek Szaruga, Czytanie Stołu – 16 (2/2016)
Leszek Szaruga, Twarz – 19 (1/2017)
Joanna Szczepanik, Obojętność Meksykanina – 3 (1/2013)
Agnieszka Szelega, (U)ścisk konformizmu. Przypadek Yoani Sánchez i Cuba Libre. Notatek z Hawany – 15 (1/2016)
Agnieszka Szelega, Wybuchowe dorastanie. O książce Alexandry Fuller, Dziś wieczorem nie schodźmy na psy. Afrykańskie dzieciństwo – 18 (4/2016)
Dawid Szkoła, Strach w garstce popiołu – 17 (3/2016)
Małgorzata Szlachetka, Lubelskie getto na fotografii – 6 (4/2013)
Artur Szlosarek, 13, rue des Beaux Arts – 4 (2/2013)
Andrzej Szpindler, Chemikaliowiec potrzebuje 1 chwilki, bo piramida z beczek urodziła kij – 13 (3/2015)
Andrzej Szpindler, Człowiekam lubił i niepodobnie wreszcie – 10 (4/2014)
Szymon Szwarc, Symfonia zerwanych wątków w Złotym robaku Mieczysława Piotrowskiego. Czyli o czasie i przeszkadzających mu ludziach – 13 (3/2015)

Michał Tabaczyński, Nowa umowa. Krytyka literacka jako instytucja literatury – 12 (2/2015)
Krzysztof Tomanek, Granica przedpołudnia – 15 (1/2016)
Andrzej Turczyński, Apokalipsa wg Jana Drzeżdżona – 2 (2/2012)
Andrzej Turczyński, Czy krytyka literacka to pałuba? – 12 (2/2015)
Andrzej Turczyński, Czytania borgesańskie – 4 (2/2013)
Andrzej Turczyński, Fenomena – 8 (2/2014)
Andrzej Turczyński, O tamtejszości. Esej przygraniczny – 9 (3/2014)
Andrzej Turczyński, O znikomości wszystkich rzeczy, czyli pisarz i jego kot – 7 (1/2014)
Andrzej Turczyński, Pani Bieda. Tondo alegoryczne – 15 (1/2016)
Andrzej Turczyński, Urzeczeni. Rozanow i Gracq – 21 (3/2017)
Justyna Tymieniecka-Suchanek, Wielimir Chlebnikow jako prekursor posthumanizmu? Od biologii do ekofilozofii – 19 (1/2017)

Małgorzata Wadżet Gardasiewicz, Wojna w gwiazdach – 6 (4/2013)
Anna Wagner-Juszkiewicz, Wojna płci – 6 (4/2013)
Daniel Warmuz, Niki. Historia pewnego przekładu – 22 (4/2017)
Adam Wiedemann, O rysunkach Miecia – 13 (3/2015)
Joanna Wolska-Lenarczyk, Narracja, która transmigruje – koncepcja transmigracji dusz w tetralogii Hōjō no umi – 14 (4/2015)
Krzysztof Wołodźko, Rewolucja, strajk i bieda. Szkic łódzki – 15 (1/2016)
Piotr Woszczak, Głupie i dobre. Dzieci w twórczości Andrzeja Bursy – 10 (4/2014)
Marta Natalia Wróblewska, Niewierność oryginału. Borges i sztuka przekładu – 4 (2/2013)

William Butler Yeats, Czym jest „poezja popularna”? – 10 (4/2014)
William Butler Yeats, Magia – 17 (3/2016)
William Butler Yeats, Najszczęśliwszy z poetów – 15 (1/2016)

Krystyna Zabawa, Ruch, rytm, radość rysowania (opowiadania) różności. O książkach dziecięcych Mieczysława Piotrowskiego – 13 (3/2015)
Marta Zabłocka, Alfabet Julia (na podstawie Książki dla Manuela) – 7 (1/2014)
Marta Zabłocka, Kupon na zakład o własne życie – 6 (4/2013)
Marta Zabłocka, Przywiązywania i odrywania – 9 (3/2014)
Marta Zabłocka, Wojna łasiła się do naszych stóp – 6 (4/2013)
Krzysztof Zabłocki, Ginsberg, oksymoroniczny Che Guevara poezji – 11 (1/2015)
Anna Zalewska, Borges – Lem: jak w lustrach? – 4 (2/2013)
Marta Zelwan, O krytyce i krytykach – 12 (2/2015)
Iwo Zmyślony, Krytyk nic nie może – 12 (2/2015)
Tadeusz Zubiński, Biała partyzantka w nadbałtyckich lasach – 9 (3/2014)
Tadeusz Zubiński, Kresy nad Atlantykiem – 1 (1/2012)
Tadeusz Zubiński, Wojny po wojnach – 6 (4/2013)
Konrad Zych, Gra w dwa ognie. Kalwas czyta Cortázara – 7 (1/2014)
Konrad Zych, Nowoczesna – czyli jaka? – 6 (4/2013)
Konrad Zych, Pierre Menard, czyli powtórzenie (z) przypadku – 4 (2/2013)
Konrad Zych, Przyjdzie gonzo i nas zje, czyli tajna historia pewnej granicy – 9 (3/2014)
Konrad Zych, Wojna, mit i powtórzenie. Na marginesie reportaży wojennych Juliusza Kadena-Bandrowskiego – 6 (4/2013)
Konrad Zych, Źli inteligenci patrzą na pop, czyli co nam zostało z Munro – 12 (2/2015)

powrót