‘eleWator’ nr 38 (3-4/2023), https://dajprzeczytac.blogspot.com, 07.12.2023

copyright © https://dajprzeczytac.blogspot.com

Zajrzałam do nowego numeru „eleWatora” głównie po dobrą poezję. I, jak zwykle, dostałam o wiele więcej.

Świetnie bieżący numer zilustrował Radosław Jastrzębski. Świetne prace dotykające istoty współczesnej sztuki, różnych tendencji. Z delikatnym humorem, głębokim przesłaniem, intrygującą symboliką oraz dużą przestrzenią dla odbiorcy.

Cieszę się z lektury dobrych wierszy. Dorota Czerwińska, Tamara Hebes, Anna Matysiak, Rafał Kasprzyk – wielka przyjemność. Ciekawe też utwory laureatów „Refleksów”. Poza tym interesująca publicystyka, dobre polecenia książek, trochę prozy.

Numer 38 „eleWatora” skupiony został wokół postaci Leopolda Buczkowskiego. Mamy zatem krótki zarys biograficzny, rozmaite artykuły dotyczące bohatera tomu, wspomnienia, listy (wymieniane m.in. z K. Miłobędzką), czy choćby „ankietę”, „protokoły”, „sprawozdanie z pogrzebu” itp. Mnóstwo ciekawych materiałów. Mamy tu zatem Buczkowskiego pisarza, ale też i Buczkowskiego rysownika oraz malarza.

Kinga Młynarska