bibliografia – epistoły

Henryk Bereza i Krystyna Sakowicz, Korespondencja (fragmenty) – 3 (1/2013)
Henryk Bereza, Listy do pisarzy: do Bogusława Kierca. 1 – 28 (2/2019)
Henryk Bereza, Listy do pisarzy: do Pawła Przywary – 25 (3/2018)
Henryk Bereza, Listy do poetów: do Adama Wiedemanna – 6 (4/2013)
Henryk Bereza, Listy do poetów: do Adama Wiedemanna (2) – 8 (2/2014)
Henryk Bereza, Listy do poetów: do Adama Wiedemanna (3) – 15 (1/2016)
Henryk Bereza, Listy do poetów: do Dariusza Sośnickiego – 9 (3/2014)
Henryk Bereza, Listy do poetów: do Halszki Olsińskiej – 5 (3/2013)
Henryk Bereza, Listy do poetów: do Jacka Napiórkowskiego – 7 (1/2014)
Henryk Bereza, Listy do poetów: do Roberta Króla – 12 (2/2015)
Henryk Bereza, Listy do poetów: do Tomasza Hrynacza – 4 (2/2013)
Henryk Bereza, Listy do poetów: do Wojciecha Brzoski – 10 (4/2014)
Henryk Bereza, Listy do poetów: do Zbigniewa Macheja – 14 (4/2015)
Henryk Bereza, Z listów do Jana Drzeżdżona – 2 (2/2012)

Jarosław Iwaszkiewicz, Z listów do Jana Drzeżdżona – 2 (2/2012)

Anna Kamieńska, Listy do Henryka Syski – 32 (2/2020)
Wanda Karczewska, Listy do Seweryna (fragment) – 1 (1/2012)
Donat Kirsch, Z listów do Jana Drzeżdżona – 2 (2/2012)

Jan Parandowski, Z listów do Jana Drzeżdżona – 2 (2/2012)
Andriej Płatonow, Listy (wybór Bożena Witowicz, przeł. Henryk Chłystowski) – 29 (3/2019)

Bogdan Rogatko, Z listów do N. – 16 (2/2016)
Bogdan Rogatko, Z listów do Son i od Son – 17 (3/2016)

Listy Witolda Wirpszy do Edwarda Balcerzana – 23 (1/2018)

powrót