p 046

Jan de Weryha-Wysoczański
„Obiekt z drewna”, 155 x 155 x 48 cm, kasztanowiec cięty, luźno ustawiony, 2000 r. p046a p046b
powrót