o eleWatorze

eleWator (ISSN 2299-5692) jest pismem, w którym oprócz najnowszej prozy i poezji uznanych i debiutujących autorów, mieszkających w Polsce oraz za granicą, można znaleźć teksty literackie przetłumaczone na język polski, szkice o literaturze i jej najwybitniejszych twórcach, eseje, felietony i recenzje. Kwartalnik jest miejscem dyskusji, polemik i platformą ożywczej wymiany poglądów. Dzięki stałym współpracownikom z Dublina, Kijowa, Londynu, Paryża i Nowego Jorku, eleWator ma charakter globalny oraz interdyscyplinarny. Wiele uwagi poświęca najnowszym światowym działaniom artystycznym omawianym w działach filmu, muzyki, sztuk plastycznych, architektury i teatru. Kwartalnik, którego wydawcą jest Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy jest pismem szczególnym, bowiem punktem odniesienia do wszystkich decyzji formalnych, redakcyjnych i konceptualnych, jest dziedzictwo Autora „Prozaicznych początków”.

redagują:
Tomasz Hrynacz (poezja), Paweł Nowakowski (proza), Damian Romaniak (film, redaktor naczelny), Karol Samsel (eseje i szkice, zastępca redaktora naczelnego), Leszek Szaruga (krytyka literacka)
wszyscy redaktorzy ‘eleWatora’

stali współpracownicy:
Edward Balcerzan (Poznań), Łeś Bełej (Kijów), Izabela Fietkiewicz-Paszek (Kalisz), Anna Frajlich (Nowy Jork), Beata Patrycja Klary (Gorzów Wielkopolski), Artur Daniel Liskowacki (Szczecin), Dariusz Muszer (Hanower), Małgorzata Południak (Dublin), Andrzej Wasilewski (Paryż)
wszyscy stali współpracownicy ‘eleWatora’

o „eleWatorze” wypowiedzieli się

foto: Andrzej Łazowski