Promocja drugiego numeru. Zadura gościem eleWatora, Kurier Szczeciński, 13.12.2012

copyright © Kurier Szczeciński