Promować tylko wysoką kulturę. Wysokie koszty wewnętrzne, Kurier Metropolitalny, 27.11.2012

copyright © Kurier Metropolitalny