Promować tylko wysoką kulturę. Wysokie koszty wewnętrzne, Kurier Metropolitalny, 27.11.2012

copyright © Kurier Metropolitalny  kurier_metropolitalny_2012_12