29.10.2012 – premiera eleWatora

Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1