kontakt

adres do korespondencji:
eleWator / Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy
ul. Łukasińskiego 38C
skrytka pocztowa nr 39
71-141 Szczecin

e-mail: biuro@fundacja-berezy.org

foto: Andrzej Łazowski