p 075

Jarosław Eysymont
„Podwórko”, akryl na płótnie, 103,0 x 132,0 cm p075a p075b
powrót