12-13.07.2013 – promocja eleWatora w Łodzi

Forum Młodej Literatury 2013, „targi pism młodoliterackich”, Dom Literatury
Łódź, ul. Roosevelta 17