bibliografia – z Ciężkowic

Waldemar Bawołek, Święci Leonie i Grzegorzu, zmiłujcie się nade mną – 30 (4/2019)
Waldemar Bawołek, Święta Agnieszko, módl się za mnie – 29 (3/2019)
Waldemar Bawołek, Święta Mario Magdaleno, zmiłuj się nade mną – 19 (1/2017)
Waldemar Bawołek, Święta Perpetuo i Felicyto, módlcie się za mnie – 28 (2/2019)
Waldemar Bawołek, Święty Barnabo, zmiłuj się nade mną – 18 (4/2016)
Waldemar Bawołek, Święty Benedykcie z Anianu, miej mnie w opiece – 12 (2/2015)
Waldemar Bawołek, Święty Hieronimie, zmiłuj się nade mną – 13 (3/2015)
Waldemar Bawołek, Święty Ignacy Antiocheński, pomódl się za mną – 22 (4/2017)
Waldemar Bawołek, Święty Ignacy z Loyoli, obdarz mnie pokorą – 15 (1/2016)
Waldemar Bawołek, Święty Ignacy z Loyoli, zmiłuj się nade mną – 10 (4/2014)
Waldemar Bawołek, Święty Justynie, zmiłuj się nade mną – 25 (3/2018)
Waldemar Bawołek, Święty Marku, zmiłuj się nade mną – 17 (3/2016)
Waldemar Bawołek, Święty Mateuszu, zmiłuj się nade mną – 16 (2/2016)
Waldemar Bawołek, Święty Polikarpie, zmiłuj się nade mną – 23 (1/2018)
Waldemar Bawołek, Święty Stanisławie, módl się za mnie – 27 (1/2019)
Waldemar Bawołek, Święty Szczepanie, zmiłuj się nade mną – 20 (2/2017)
Waldemar Bawołek, Święty Wawrzyńcu, módl się za mnie – 26 (4/2018)
Waldemar Bawołek, Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy, zmiłujcie się nade mną – 21 (3/2017)

powrót