Przypominanie Mieczysława Piotrowskiego, Kurier Szczeciński, 24.09.2015

copyright © Kurier Szczeciński