wydawca

FUNDACJA LITERATURY IMIENIA HENRYKA BEREZY
adres do korespondencji:
71-141 Szczecin, ul. Łukasińskiego 38C, skrytka pocztowa nr 39
siedziba: 71-467 Szczecin, ul. Mariana Rapackiego 2
biuro@fundacja-berezy.org
www.fundacja-berezy.org
KRS 0000439763
NIP 8522600163
REGON 321299884
BOŚ S.A. o/Szczecin 15 1540 1085 2030 9109 7206 0001

„eleWator” ukazywał się dzięki wsparciu Miasta Szczecin
oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
dofinansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„eleWator” współpracował z:

foto: Andrzej Łazowski

foto: Andrzej Łazowski