Balcerzan, Cortázar i eleWator, Kurier Szczeciński, 27.03.2014

copyright © Kurier Szczeciński