bibliografia – ze szkicowników

Artur Daniel Liskowacki, Martwe żywe. O poezji Piotra Szewca – 16 (2/2016)

Łukasz Maślanka, Wat, Rosja, komunizm – próba podsumowania – 19 (1/2017)

Patrycja Spytek, „Dzieci i ryby głosu nie mają!”. Trudny los dzieci w świetle opowiadań Antoniego Czechowa – 19 (1/2017)
Agnieszka Szelega, Goniąc wroga. O reportażach Stefana Libertiego – 21 (3/2017)

Jacek Wiaderny, Atlas duchów. Trzy głosy o latach 90. – 20 (2/2017)
Jacek Wiaderny, Grzegorz Tomicki przegląda się w Dyckim (i jest mu z tym do twarzy) – 17 (3/2016)

Marta Zelwan, Byłam w Pergamonii – 20 (2/2017)
Marta Zelwan, Na tym etapie – 21 (3/2017)

powrót