Balcerzan, Cortázar i eleWator, Kurier Szczeciński, 27.03.2014

copyright © Kurier Szczeciński kurier_szczecinski_2014_03_27