kontakt

adres do korespondencji:
eleWator / Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy
ul. Łukasińskiego 38C
skrytka pocztowa nr 39
71-141 Szczecin

siedziba redakcji:
ul. Mariana Rapackiego 2
71-467 Szczecin

tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca i nie przechowuje
redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, skracania oraz redagowania tekstów, o ile nie wypacza to sensu oryginału
prosimy o teksty w plikach *.rtf

Andrzej Fogtt (sztuki plastyczne): andrzejfogtt13@gmail.com
Tomasz Hrynacz (poezja): hrynacz.elewator@gmail.com
Paweł Nowakowski (proza): biuro@fundacja-berezy.org
Damian Romaniak (film, redaktor naczelny): damianromaniak@elewator.org
Karol Samsel (eseje i szkice): lewks@wp.pl
Kamil Sipowicz (muzyka): info@kamilsipowicz.pl
Leszek Szaruga (krytyka literacka, zastępca redaktora naczelnego): szaruga@wa.home.pl

foto: Andrzej Łazowski