kontakt

adres do korespondencji: 71-141 Szczecin, skrytka pocztowa nr 39
siedziba: 71-467 Szczecin, ul. Mariana Rapackiego 2

tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca i nie przechowuje
redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, skracania oraz redagowania tekstów, o ile nie wypacza to sensu oryginału
prosimy o teksty w plikach *.rtf

Marcin Bałczewski (komiks): mgmb@o2.pl
Andrzej Fogtt (sztuki plastyczne): andrzejfogtt13@gmail.com
Krzysztof Lichtblau (sekretarz redakcji): lift1989@tlen.pl
Paweł Nowakowski (proza): biuro@fundacja-berezy.org
Damian Romaniak (film, redaktor naczelny): damianromaniak@elewator.org
Karol Samsel (eseje i szkice): lewks@wp.pl
Kamil Sipowicz (muzyka): info@kamilsipowicz.pl
Maja Staśko (poezja polska): majakstasko@gmail.com
Leszek Szaruga (krytyka literacka, zastępca redaktora naczelnego): szaruga@wa.home.pl
Miłosz Waligórski (poezja zagraniczna): miloszwaligorski@gmail.com

foto: Andrzej Łazowski