o eleWatorze

eleWator (ISSN 2299-5692) jest pismem, w którym oprócz najnowszej prozy i poezji uznanych i debiutujących autorów, mieszkających w Polsce oraz za granicą, znaleźć można teksty literackie przetłumaczone na język polski, szkice o literaturze i jej najwybitniejszych twórcach, a także eseje, felietony i recenzje. Kwartalnik jest miejscem dyskusji, polemik i platformą ożywczej wymiany poglądów. Dzięki stałym współpracownikom z Dublina, Kijowa, Londynu, Paryża i Nowego Jorku, eleWator ma charakter globalny, a także interdyscyplinarny. Wiele uwagi poświęca bowiem najnowszym światowym działaniom artystycznym omawianym w działach filmu, muzyki, sztuk plastycznych i architektury oraz teatru. Kwartalnik, którego wydawcą jest Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy jest pismem szczególnym, bowiem punktem odniesienia do wszystkich decyzji formalnych, redakcyjnych i konceptualnych, jest dziedzictwo Autora „Prozaicznych początków”.

redagują:
Marcin Bałczewski (komiks), Andrzej Fogtt (sztuki plastyczne), Tomasz Hrynacz (poezja), Paweł Nowakowski (proza), Damian Romaniak (film, redaktor naczelny), Karol Samsel (eseje i szkice), Kamil Sipowicz (muzyka), Leszek Szaruga (krytyka literacka, zastępca redaktora naczelnego), Miłosz Waligórski (poezja)

stali współpracownicy:
Edward Balcerzan (Poznań), Łeś Bełej (Kijów), Izabela Fietkiewicz-Paszek (Kalisz), Anna Frajlich (Nowy Jork), Artur Daniel Liskowacki (Szczecin), Beata Patrycja Klary (Gorzów Wielkopolski), Dariusz Muszer (Hanower), Małgorzata Południak (Dublin), Andrzej Wasilewski (Paryż)
oraz
Anatol Ulman (Koszalin), zm. 14.04 2013 r.
Tadeusz Zubiński (Ryga, Benicarló), zm. 25.03.2018 r.
Andrzej Turczyński (Koszalin), zm. 15.11.2020 r.

o „eleWatorze” wypowiedzieli się

foto: Andrzej Łazowski