wszyscy redaktorzy ‘eleWatora’

Marcin Bałczewski (komiks: e6-e34)
Andrzej Fogtt (sztuki plastyczne: e7-…)
Tomasz Hrynacz (poezja: e33-…)
Krzysztof Lichtblau (sekretarz redakcji: e7-e22 / proza: e19-e20)
Paweł Nowakowski (sekretarz redakcji: e1-e6 / proza: e1-e18, e21-…)
Paweł Orzeł (film: e1-e13 / zastępca redaktora naczelnego: e7 / redaktor naczelny: e8-e20)
Monika Petryczko (muzyka: e1-e5)
Arkadiusz Polewka (sztuki plastyczne i architektura: e1-e6)
Damian Romaniak (film: e14-… / redaktor naczelny: e21-…)
Karol Samsel (eseje i szkice: e3-…)
Cezary Sikorski (eseje i szkice: e1-e2)
Kamil Sipowicz (muzyka: e6-…)
Maja Staśko (poezja polska: e14-e22)
Leszek Szaruga (krytyka literacka, zastępca redaktora naczelnego: e8-…)
Artur Szlosarek (krytyka literacka: e3-e7)
Miłosz Waligórski (poezja zagraniczna: e17-e22 / poezja: e23-e34)
Adam Wiedemann (poezja: e8-e13)
Konrad Wojtyła (poezja, redaktor naczelny: e1-e7)
Adam Zdrodowski (poezja zagraniczna: e14-e16)